Náš pracovný tím

Štatutári

Emília Dzurušová – predsedníčka

Miroslava Kandlová – 1. podpredsedníčka

Miroslava Taraš – 2. podpredsedníčka

Členovia, zabezbečujúci každodenný chod centra, službujúci v herni alebo organizujúci akcie

 1. Dzurušová Emília
 2. Kandlová Miroslava
 3. Taraš Miroslava
 4. Sedlačiková Veronika
 5. Uzsáková Lenka
 6. Cákoci Michaela
 7. Minichová Lenka
 8. Olexy Anna
 9. Vašková Lenka
 10. Dargajová Monika
 11. Rezbáriková Petronela
 12. Flešárová Magdaléna
 13. Čechová Monika
 14. Gräffingerová Mária
 15. Jakubová Daniela
 16. Bistová Gabriela
 17. Vojtušová Anna