Náš pracovný tím

Štatutári

Anna Vojtušová – predsedníčka

Monika Fedorová – 1. podpredsedníčka

Miroslava Taraš – 2. podpredsedníčka

Členovia, zabezbečujúci každodenný chod centra, službujúci v herni alebo organizujúci akcie

 1. Dzurušová Emília
 2. Taraš Miroslava
 3. Sedlačiková Veronika
 4. Uzsáková Lenka
 5. Kandlová Miroslava
 6. Minichová Lenka
 7. Vašková Lenka
 8. Dargajová Monika
 9. Rezbáriková Petronela
 10. Gräffingerová Mária
 11. Bistová Gabriela
 12. Vojtušová Anna
 13. Cákoci Michaela
 14. Olexy Anna
 15. Fedorová Monika
 16. Bošková Silvia
 17. Omaniková Veronika
 18. Veselská Veronika
 19. Vozárová Daniela