Za podporu ďakujeme

 • za finančný dar firme Ilek s.r.o.
 • za grantovú podporu a spoluprácu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka,
 • za spoluprácu pri besedách Domu kultúry Dúbravka,
 • za grantovú podporu Bratislavskému samosprávnemu kraju,
 • za grantovú podporu v rámci zamestnaneckého grantu Slovenskej sporiteľni a.s.,
 • pánovi Ráczovi a firme Hanna s.r.o. za bezplatnú opravu nášho videovrátnika,
 • Bronke Palugovej a Paule Zolnianskej za vlastnoručné skrášlenie interiéru a vstupu do centra,
 • Marike Zaťkovej za darovanie kancelárskych potrieb a papiera,
 • Mirkovi Ághovi za pripevnenie všetkého, čo po veľkých rekonštrukčných prácach potrebovalo pripevniť, či zavesiť, tiež za všetky príležitostné vŕtacie práce v interiéri a pokosenie záhrady,
 • Nike a Jurajovi Káčerovcom za darovanie kuchynskej linky,
 • pánovi Grmánovi za bezchybné nainštalovanie darovanej kuchynskej linky,
 • pánovi Pittnerovi za výrobu drevených koľajníc pre uľahčenie vstupu s kočíkmi,
 • rodine Kovačikovej za hračky do herne,
 • rodine Michala Jaroša, hlavne jeho dvom dcérkam, našim bývalým návštevníčkam, že sa rozhodli darovať svoje hračky a knihy, z ktorých už vyrástli,
 • firme BRIMO, že nám darovala záhradný stánok. Stánok budeme využívať pri akciách v našej macko záhrade, akými sú deň detí, deň matiek či hravé rodinné popoludnie,
 • všetkým našim manželom za podporu a priestor pri našej sebarealizácii v centre 🙂