Kontakt

Rodinné centrum Macko
Sekurisova 12
841 02 Bratislava
mestská časť Dúbravka

Právna forma:
Občianske združenie
IČO: 30790824
DIČ: 2021636023

Štatutárky:

  • Emília Dzurušová 0949 340 725
  • Kamila Kostilniková 0910 438 519
  • Miroslava Taraš 0949 739 756

Email: rcmacko@rcmacko.sk

Facebook: www.facebook.com/rcmacko/

Bankové spojenie:
Tatra banka
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2670 1465
BIC: TATRSKBX

Naše priestory, kde sa pravidelne stretávame, sa nachádzajú v budove Dúbravskej knižnice na Sekurisovej ul. 12 v Dúbravke, blízko obchodného domu Saratov. Pokiaľ by ste k nám radi prišli, ale máte to pešo ďaleko, môžete využiť autobusy alebo električky – treba vystúpiť na zastávke OD Saratov a potom pokračovať po chodníku medzi ubytovňou a zdravotným strediskom smerom k Nejedlého ulici až k Dúbravskej knižnici. Vchod máme zo strany od Nejedlého ulice.