Kontakt

Rodinné centrum Macko
Biliková 34 841 01 Bratislava
mestská časť Dúbravka

Právna forma:
Občianske združenie
IČO: 30790824
DIČ: 2021636023

Štatutárky:

  • Anna Vojtušová 0903 476 677
  • Monika Fedorová 0910 370 166
  • Miroslava Taraš 0949 739 756

Email: rcmacko@rcmacko.sk

Facebook: www.facebook.com/rcmacko/

Bankové spojenie:
Tatra banka
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2670 1465
BIC: TATRSKBX

 

Naše priestory, kde sa pravidelne stretávame, sa nachádzajú v budove Dúbravskej knižnice na Sekurisovej ul. 12 v Dúbravke, blízko obchodného domu Saratov. Pokiaľ by ste k nám radi prišli, ale máte to pešo ďaleko, môžete využiť autobusy alebo električky – treba vystúpiť na zastávke Podvornice (kedysi pod názvom OD Saratov) a potom pokračovať po chodníku medzi ubytovňou a zdravotným strediskom smerom k Nejedlého ulici až k Dúbravskej knižnici. Vchod máme zo strany od Nejedlého ulice.