Zatvorené do ODVOLANIA!

RC Macko bude ZATVORENÉ do odvolania.
Prerušené budú herničky aj všetky krúžkové aktivity. Z8hrada nášho RC rovnako nebude otvorená.
Ďakujeme za pochopenie.