Vianočná besiedka v CVČ Klokan

V spolupráci s CVČ Klokan sme tento školský rok otvorili krúžky aj pre škôlkarov. Pozývame Vás na ukážku toho, čo sa naučili do CVČ Klokan na Batkovej 2. Vianočná besiedka sa uskutoční 4.12. o 17:00 hodine.