Šťastné a Veselé

Milí priaznivci,
prajeme Vám ? pokojné prežitie vianočných sviatkov ?. Budeme radi, ak všetci ukončíme tento veľmi náročný rok voňavým pečením a veselým smiechom, lebo práve vďaka úsmevu našich detí sa nám ľahšie dýcha..
Do Nového roka Vám prajeme veľmi veľa zdravia, veľa energie na naplnenie plánov a snov, ako aj veľa detského optimizmu a smiechu, vďaka ktorému sa každý tažký deň zdá príjemnejší ?

Zároveň Vám ďakujeme za priazeň, podporu a účasť na aktivitách, ktoré realizujeme, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2021.

Šťastné a Veselé praje tím dobrovoľníčiek RC Macko ?