Náš pracovný tím

Štatutári

Erika Ághová – predsedníčka

Eleonora Kollárová – 1. podpredsedníčka

Mária Šmolová – 2.podpredsedníčka

 

Členovia, zabezbečujúci každodenný chod centra, službujúci v herni alebo organizujúci akcie

 1. Ághová Erika
 2. Kollárová Nelly
 3. Kandlová Miroslava
 4. Skladaná Slavomíra
 5. Sedlačiková Veronika
 6. Fratričová Ivana
 7. Šmolová Mária
 8. Masaryková Soňa
 9. Dzurušová Emilia
 10. Šimovcová Marta
 11. Jahodová Jarmila
 12. Hrizová Viera
 13. Babincová Marta
 14. Zaťková Mária
 15. Čačíková Renáta
 16. Uhrinová Miroslava
 17. Kuklová Daša