Náš pracovný tím

Štatutári

Emília Dzurušová – predsedníčka

Kamila Kostilniková – 1. podpredsedníčka

Miroslava Taraš – 2. podpredsedníčka

Členovia, zabezbečujúci každodenný chod centra, službujúci v herni alebo organizujúci akcie

 1. Dzurušová Emília
 2. Kandlová Miroslava
 3. Kostilniková Kamila
 4. Taraš Miroslava
 5. Sedlačiková Veronika
 6. Uzsáková Lenka
 7. Minichová Lenka
 8. Vašková Lenka
 9. Dargajová Monika
 10. Rezbáriková Petronela
 11. Gräffingerová Mária
 12. Bistová Gabriela
 13. Vojtušová Anna