Náš pracovný tím

Štatutári

Emília Dzurušová – predsedníčka

Kamila Kostilniková – 1. podpredsedníčka

Miroslava Taraš – 2. podpredsedníčka

Členovia, zabezbečujúci každodenný chod centra, službujúci v herni alebo organizujúci akcie

 1. Dzurušová Emília
 2. Kostilniková Kamila
 3. Taraš Miroslava
 4. Sedlačiková Veronika
 5. Uzsáková Lenka
 6. Kandlová Miroslava
 7. Minichová Lenka
 8. Vašková Lenka
 9. Dargajová Monika
 10. Rezbáriková Petronela
 11. Gräffingerová Mária
 12. Bistová Gabriela
 13. Vojtušová Anna
 14. Cákoci Michaela
 15. Olexy Anna
 16. Fedorová Monika
 17. Bošková Silvia
 18. Omaniková Veronika