Náš pracovný tím

Štatutári

Emília Dzurušová – predsedníčka

Miroslava Kandlová – 1. podpredsedníčka

Miroslava Uhrinová – 2. podpredsedníčka

Členovia, zabezbečujúci každodenný chod centra, službujúci v herni alebo organizujúci akcie

 1. Dzurušová Emília
 2. Kandlová Miroslava
 3. Uhrinová Miroslava
 4. Sedlačiková Veronika
 5. Uzsáková Lenka
 6. Cákoci Michaela
 7. Minichová Lenka
 8. Olexy Anna
 9. Šebelová Zuzana
 10. Vašková Lenka
 11. Dargajová Monika
 12. Rezbáriková Petronela
 13. Flešárová Magdaléna
 14. Čechová Monika
 15. Gräffingerová Mária
 16. Jakubová Daniela