Náš pracovný tím

Štatutári

Emília Dzurušová – predsedníčka

Miroslava Kandlová – 1. podpredsedníčka

Miroslava Uhrinová – 2. podpredsedníčka

Členovia, zabezbečujúci každodenný chod centra, službujúci v herni alebo organizujúci akcie

 1. Dzurušová Emília
 2. Kandlová Miroslava
 3. Uhrinová Miroslava
 4. Sedlačiková Veronika
 5. Uzsáková Lenka
 6. Cákoci Michaela
 7. Hrušková Erika
 8. Minichová Lenka
 9. Olexy Anna
 10. Šebelová Zuzana
 11. Vašková Lenka
 12. Dargajová Monika
 13. Chalupková Ľubica
 14. Rezbáriková Petronela
 15. Flešárová Magdaléna
 16. Čechová Monika
 17. Gräffingerová Mária