Náš pracovný tím

Štatutári

Erika Ághová – predsedníčka

Eleonora Kollárová – 1. podpredsedníčka

Mária Šmolová – 2.podpredsedníčka

 

Členovia, zabezbečujúci každodenný chod centra, službujúci v herni alebo organizujúci akcie

 1. Ághová Erika
 2. Kollárová Nelly
 3. Kandlová Miroslava
 4. Skladaná Slavomíra
 5. Sedlačiková Veronika
 6. Šmolová Mária
 7. Masaryková Soňa
 8. Dzurušová Emilia
 9. Šimovcová Marta
 10. Jahodová Jarmila
 11. Hrizová Viera
 12. Zaťková Mária
 13. Čačíková Renáta
 14. Uhrinová Miroslava
 15. Kuklová Daša
 16. Fratričová Ivana