Aj z histórie

Odpovede na nižšie uvedené otázky sme poskytli pre Dúbravské noviny na jar v roku 2015.

 • Rodinné centrum Macko funguje v Dúbravke už od roku 2002, ako a prečo vzniklo? Ako sa zrodilo meno Macko, je za tým nejaký medveď?

Občianske združenie Rodinné centrum MACKO bolo založené 14.2.2002 ako mimovládna, nezisková organizácia a je už niekoľko rokov členom Únie materských centier na Slovensku. Vzniklo na podnet niekoľkých zanietených mamičiek, ktoré popri každodených povinnostiach cítili potrebu stretávať sa a zdielať svoje radosti a snažili sa robiť program pre celú komunitu mamičiek v Dúbravke len tak pre radosť. Nezávisle od seba sa chopili iniciatívy tri skupiny žien, ktoré sa nakoniec rozhodli spojiť svoje sily a vytvoriť jedno materské centrum. Tri hlavné zakladateľky Macka, reprezentujúce tieto skupiny, boli – Veneta Macková (mnohí si myslia, že jej meno bolo inšpiráciou pri hľadaní vhodného názvu pre novozaložené MC), Ľubka Kollárová a Erika Ághová.

Faktom je, že jeden medveď s nami je, síce nie od začiatku existencie centra, no pár rokov to už bude – je to putovný Maco, ktorého si symbolicky predávame raz za polrok na našich významnejších akciách J

 • Ako sa podarilo získať pre činnosť Macka priestory? Sú tieto dnešné na Sekurisovej ulici vyhovujúce?

Veľkú časť svojich síl na začiatku činnosti MC MACKO, museli členky venovať hľadaniu stálych priestorov, ktoré sa nakoniec po dvoch sťahovaniach podarilo získať v decembri roku 2007. Vďaka podpore pána starostu a niektorých poslancov sa MC presťahovalo do uvoľnených priestorov miestnej knižnice na Sekurisovej 12. Priestory sú v prenájme MČ Dúbravka, ale rekonštrukciu, zariadenie a vybavenie zrealizovali aktívne členky najmä  vlastnými rukami zo svojich, alebo darovaných a grantových prostriedkov. Budovu má v správe Dom kultúry Dúbravka. V budove starej takmer 40 rokov sú tri hlavné miestnosti (učebňa, herňa a hudobná miestnosť), kde prebiehajú všetky aktivity. Vo všetkých troch miestnostiach sme zabezpečili z grantových finančných prostriedkov a z darovaných 2% daní z príjmu výmenu okien. V auguste 2013 zasa kompletnú rekonštrukciu WC a priľahlej chodbičky a inštaláciu video vrátnika ako aj nového vchodového osvetlenia. V decembri 2014 sme počas vianočných sviatkov dostali do daru novšiu kuchynskú linku a tak sme tú našu zrekonštruovali. Všetky priestory sme si počas týchto rokov upravili tak, aby čo najviac vyhovovali našim potrebám a potrebám našich návštevníkov.

 • Od roku 2002 ubehlo už 13 rokov, koľko mamičiek a detičiek prešlo približne Mackom?

Počet mamičiek a celých rodín sa naozaj nedá spočítať, je to neuveriteľné množstvo tvárí a príbehov a 13 rokov nie je veru krátka doba. V priebehu mesiaca máme prevažne 8 pravidelných doobedných herní s rôznym programom (prednášky, dielničky), ďalej pravidelné piatkové diskusné skupiny, 1-2 väčšie akcie, pravidelnú Montessori herňu a premietania dokumentov v spolupráci s niektorými ďalšími neziskovými organizáciami. Okrem toho máme otvorené rôzne záujmové „krúžky“, či už športové, folklórne, výtvarné či jazykové.

 • Čo je to vlastne rodinné centrum. Asi nesupluje rodinu, aký má teda zmysel?

Rodinu sa určite suplovať nesnažíme, snažíme sa vytvoriť priestor na bezpečné hranie pre deti, pre ich rozvoj, popri ktorom môžu byť zodpovedané mnohé otázky zvedavých rodičov. Na tieto otázky hľadáme odpovede v rámci prednášok, besied a diskusií. Rodinné centrum je miesto, kde sa možte stretnúť s príjemnými ľudmi, dozvedieť sa mnohé nové veci a obohatiť svoje poznatky. Rodičia sa dozvediaa, či už ich dieťatko dokáže spolupracovať s ostatnými deťmi, môžu absolvovať rôzne tvorivé dielne s deťmi, či bez nich. Víkendové rodinné akcie sú tiež príjemným spestrením našej ponuky a o poobedných záujmových aktivitách pre deti nehovoriac. O tie je veľký záujem širokej verejnosti. Výhodou týcho záujmových aktivít je, že ak máte viac detí, staršie môže byť napríklad na angličtine či na výtvarnej a vo vedľajšej miestnosti trávi mamička s mladším dieťaťom čas pri hraní v našej herni (alebo v našej záhrade).

 • Aké „známe, zaujímavé“ mamičky a detičky do Macka chodili? Chodia k vám s detičkami aj oteckovia na materskej či rodičovskej dovolenke?

Mnohé mamičky, ktoré u nás boli a aj sú, priniesli do nášho centra zaujímavé témy, ktoré boli pre ostatných veľkým obohatením. Tým sú pre naše centrum cenné. Samozrejme chodia k nám aj oteckovia, aj keď ich nie je až toľko a určite sú to trošku odvážlivci, keďže sa púšťajú medzi toľko mamičiek. Samozrejme my ich vždy radi uvítame. Dokonca máme už dlhé roky v našich radoch jedného tatina – dobrovoľníka, ktorý nám robí fotografa na našich akciách a je jedným z tých, ktorí sa starajú o aktualizáciu našej webovej stránky.

 • Macko funguje ako občianske združenie len vďaka dobrovoľníčkam. Čo vás ženie, motivuje pracovať pre Macko, robiť program iným deťom a mamičkám?

Určite to bude radosť a akési vnútorné uspokojenie J A samozrejme dobrý kolektív J Každá dobrovoľníčka vnáša do nášho kolektívu kúsok svojho ja, vyniká v inej oblasti, čím sa navzájom obohacujeme a od seba sa navzájom učíme. Zároveň sú viac obohacované naše deti, ale aj deti a rodičia navštevujúci centrum.

 • Centrum funguje vďaka dobrovoľníčkam. Je ich dostatok, alebo ako to funguje, kde ich hľadáte? Keby bolo mamičiek –dobrovoľníčok viac, bolo by Macko napríklad otvorené častejšie? Kde sa prípadne dá prihlásiť?

Keď vyslovím počet aktívnych členov, ktorých je momentálne asi 15, znie to ako slušný počet na utiahnutie centra. Sú medzi nami hlavne, ktoré sú doma na rodičovskej, ale aj mamky pracujúce, hoci mnohé mamky po návrate do pracovného pomeru ukončia svoju činnosť v našom centre. Preto neustále hľadáme posily medzi návštevníkmi, niekedy sa mamičky prihlásia samé. Niektoré sa prihlásia len na „službovanie“ – teda koordináciu všetkého potrebného počas herní, niektoré presvedčíme časom aj na veci organizačné a potrebné ku každodennému chodu neziskovej organizácie. Bolo by výborné, keby nás v zimných mesiacoch bolo o niečo viac a mohli by sme mať otvorené herne pre verejnosť aj v poobedňajších hodinách. Mamičky, ktoré by mali záujem pridať sa k nám, môžu osloviť ktorúkoľvek „službujúcu“ počas herne, prípadne napísať nám, či zavolať a následne sa stretnúť. Všetky potrebné údaje a kontakty sú na našej webovej stránke.

 • Ako je to s financovaním, vďaka čomu fungujete?

Fungujeme hlavne vďaka prispievateľom 2 či 3% z daní a vďaka grantom, o ktoré v priebehu roka žiadame. Veľmi sa tešíme, ak z grantov, ktoré nám prejdú schválením vieme pokryť hlavne náklady na nájomné, na energie a potrebné prevádzkové činnosti. Aj keď náklady na nájomné sú pre nás znížené vďaka podpore Miestnej časti Dúbravka.

 • Počas chladnejších mesiacov je záujem o herňu, ktorú máte v priestoroch. Často býva plná. Nerozmýšľali ste mať herne otvorené počas zimných mesiacov častejšie? Je to podľa vás tým, že v Dúbravke chýbajú možnosti, kde s deťmi tráviť čas zmysluplne vo vnútri?

Počas zimných mesiacov býva o herňu naozaj veľký záujem a určite by sa zišiel rozšíriť náš hrací priestor, vyvažuje to však menšia návštevnosť počas jarných a letných mesiacov, kedy sú ľudia radšej vonku a veľmi radi využívajú aj priestory našej záhrady. Samozrejme sme rozmýšľali nad otvorením herní počas zimných mesiacov častejšie, no problém sa vždy objavil v pokrytí služieb počas herní. Momentálne sa tešíme, že sme utiahli poslednú zimu a počas vianočných prázdnin sme dokonca dokázali vďaka našim odhodlaným dušiam zrekonštruovať našu kuchynku. Veľa našich dobrovoľníkov už však pracuje na plný alebo polovičný úväzok, len málo je na rodičovskej dovolenke. Ak by sa našli nové odhodlané mamky, ktoré by sa radi zapojili, či už do vedenia zimných poobedných herní alebo do iných aktivít v centre, mohli by sme našu ponuku rozšíriť.

 • Spustili ste Monte herničky. Čo to znamená, ako fungujú?

Spustili sme ich od februára s názvom „Montessori po domácky“. Táto aktivita sa koná jeden krát do mesiaca, a to vo štvrtok doobedia, je potrebné sa na ňu vopred prihlásiť, nakoľko je o ňu veľmi veľký záujem a počet detí na hodine je z organizačných dôvodov obmedzený. „Monte po domácky“ prebieha v hudobnej miestnosti, aby deti neboli rušené veľkým množstvom hračiek v priestoroch Macko herne a vedú ju tri skúsené maminy. Tie majú za sebou Montessori kurz a neoceniteľné skúsenosti s vlastnými deťmi. Hernička bola zriadená v duchu pedagogiky Márie Montessori. Väčšina pomôcok bola vlastnoručne vyrobená s láskou, sú inšpirované originálnymi pomôckami a deťmi nielen samotných lektoriek. RC Macko vytvorilo pre deti podnetné prostredie, kde sa môžu rozvíjať a napredovať podľa svojho momentálneho senzitívneho obdobia. Momentálne nie je možné vyjsť v ústrety takému počtu záujemcov o herňu, a tak sme pridali do mesačného programu Monte tvorivé dielničky prístupné všetkým, bez potreby sa nahlasovať.

 • K Macku patrí aj záhrada, ako vznikla a čo ponúka?

O záhradu sme sa začali starať s našim príchodom do priestorov na Sekurisovu 12. V priebehu rokov sa nám podarilo záhradu pekne revitalizovať, vďaka rôznym grantom sa nám podarilo umiestniť do záhrady zaujímavé hracie prvky pre deti. O záhradu sa v priebehu celého roka staráme, čo zahŕňa pravidelnú starostlivosť o zeleň, pieskovisko a prvky (pravidelnú výmenu piesku zabezpečuje Miestna časť Dúbravka). Zabezpečujeme, aby bol v záhrade poriadok a čistota a aby bola pre všetkých bezpečná. Počas aprílovej oslavy Dňa Zeme sme vytvorili novú skalničku, kde si deti sadili svoje kvietky a začali sme triediť odpad aj v záhrade. Súčasťou záhrady je aj pódium, kde organizujeme rôzne vystúpenia a veselé divadielka pre deti. Naša záhrada je výborným miestom pre hry, koordináciu pohybových zručností na preliezkach, jazdenie na odrážadlách, loptové hry i pre malý rodinný piknik. Je otvorená od marca do novembra pre širokú verejnosť.

 • Aké má Macko plány do budúcnosti, o čom sníva?

Macko sníva o trvalej udržateľnosti všetkých našich činností a ich ďalšieho rozvoja. Sníva o úsmevoch na tvárach detí a spokojnosti ich rodičov.