Kontakt

Rodinné centrum Macko
Biliková 34 841 01 Bratislava
mestská časť Dúbravka

Právna forma:
Občianske združenie
IČO: 30790824
DIČ: 2021636023

Štatutárky:

  • Anna Vojtušová 0903 476 677
  • Monika Fedorová 0910 370 166
  • Monika Šušoliaková 0914 106 813

Email: rcmacko@rcmacko.sk

Facebook: www.facebook.com/rcmacko/

Bankové spojenie:
Tatra banka
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2670 1465
BIC: TATRSKBX