Mesačný program

Tešíme sa, že nám to aktuálna epidemiologická situácia dovolila a môžeme pre Vás znovu otvoriť naše herničky. Musíme sa riadiť aktuálnymi nariadeniami vlády a preto Vás prosíme, do priestorov centra vstupujte len s rúškom (deti do 3r. zatiaľ takúto povinnosť nemajú) a vydezinfikujte si ruky (dezinfekcia je na chodbe centra).
Pre aktuálne informácie sledujte náš web a FB alebo sa opýtajte našich dobrovoľníčok. Ďakujeme