Aktivitky, krúžky a semináre v šk. roku 2017/18

Pravidelné krúžky

Pre deti
 • Folklórik pre deti 1,5 – 3 roky
  Kedy? pondelky 9.00 – 12 hod., tancuje sa 45 minút
  Lektor: Mirka Vicenová, kurzfolklorik@gmail.com, 0902 180 281
 • Veselé krôčky – pre už samostatne chodiace detičky
  Kedy? stredy 8.45 – 12.00, cvičí sa hravou formou cca 50 minút
  Lektor: Ivana Fratričová, ivana.fratricova@gmail.com, 0903 829 644
 • Angličtina pre deti s Lulou – začiatočníci
  Kedy? pondelky 16.30 – 17.15 hod., učí sa hravou formou 45 minút
  Lektor: Lula Kotulová, lulakotulova@gmail.com, 0903 267 070
 • Angličtina pre deti s Lulou – pokročilí
  Kedy? pondelky 17.30 – 18.15 hod., učí sa hravou formou 45 minút
  Lektor: Lula Kotulová, lulakotulova@gmail.com, 0903 267 070
 • Šperkárstvo pre deti 
  Kedy? stredy 15.45 – 16.45 hod., tvorí sa 60 minút
  Lektor: Danka Kadášová, kadasova@centrum.sk, 0905 814 485
 • Hravý pohyb pre deti 3 – 6 rokov
  Kedy? pondelky o 16.00, cvičí sa 60 minút,
  Lektor: Ivana Čergeťová, ivana.cergetova@outlook.com, 0911 730 564
 • Mozgový jogging
  Kedy? štvrtky 16.00 – 17.00, hodina trvá 60 minút,
  Lektor: Alexandra Palkovič, alexandra.palkovic@gmail.com, 0905 852 436
 • Tancovanie s deťmi v šatkách/nosičoch
  Kedy? štvrtky 10.00 – 11.00, cvičí sa cca 60 minút,
  Lektor: Andrea Zervanová, zervanova.andrea@gmail.com, 0907 432 333
 • Taekwondo – pohybová prípravka pre deti
  Kedy? pondelky 17.15 – 18.00, cvičí sa cca 45 minút,
  Lektor: Jozef Ančák, yetiband@gmail.com, 0908 700 447
Pre dospelých
 • Angličtina pre mamičky i oteckov
  Kedy? štvrtky dve skupinky – 8.45 – 10.15 a 10.20 – 11.50, učí sa 90 minút
  Lektor: Aďa Chadimová, ada.chadimova@gmail.com, 0911 288 231
 • Šperkársky krúžok
  Kedy? stredy 17.00 – 19.00 hod., tvorí sa cca 90 a viac minút
  Lektor: Danka Kadašová, kadasova@centrum.sk, 0905 814 485
 • Cvičenia pre ženy
  Kedy? pondelky 18.30 – 19.30 hod.,
  utorky 8.30 – 9.45 hod., 10.00 – 11.00 hod., stredy 17.00 – 18.15 a 18.30 – 19.30 hod.
  štvrtky 17.15 – 18.30 hod., 18.45 – 19.45 hod.
  Lektor: Ema Schelingová, 0910 167 949
 • Tancovanie s deťmi v šatkách/nosičoch
  Kedy? štvrtky 10.00 – 11.00, cvičí sa cca 60 minút,
  Lektor: Andrea Zervanová
 • Hravý pohyb pre mamičky
  Kedy? pondelky 17.00 – 18.00 hod., cvičí sa 60 minút
  Lektor: Ivana Čergeťová, ivana.cergetova@outlook.com, 0911 730 564
 • Tehotenské kruhy
  Kedy? stredy 17.00 – 18.00 hod., diskutuje sa 60 minút
  Lektor: Marta Babincová, martaba@pobox.sk, 0903 749 940

Semináre a víkendové kurzy

Priebežne uverejňujeme a aktualizujeme.