Chybné tlačivo 2%

Info pre darcov 2% dane: Žiaľ, mali sme istý čas k dispozícii chybné tlačivo. Vytlačené aj to na stránke.

Správne tlačivo je na obrázku a spoznáte ho podľa vyznačených čísel. Chybu sme odstránili 15.3.

Ak ste to pôvodné spolu s ostatnými náležitosťami ešte neodovzdali/neposlali na príslušný daňový úrad, prosíme, príďte si vyzdvihnúť nové k nám do herničky, prípadne si stiahnite z nášho webu http://www.rcmacko.sk/wp-content/uploads/2019/03/RCM-needit-Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

Ďakujeme a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie