2% z daní

Podporte činnosť Rodinného centra MACKO, kam tak radi chodíte a darujte až 3% dane z príjmu.

Predvyplnené vyhlásenie s údajmi RC Macko nájdete TU

Prečo vôbec darovať 2 (3)%?

Ide o daň, ktorú by ste museli aj tak odviesť do štátneho rozpočtu, avšak vďaka Vám ju môžete zmeniť na dar, ktorým podporíte aktivity buď Rodinného centra MACKO alebo inej organizácie. Pre vás darovanie 2 (3)% neznamená žiadny výdavok navyše.

Kedy môžete darovať 3%?

Ak ste v roku 2021 odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce, požiadajte organizáciu (ako je RC Macko), pre ktorú ste pracovali, o vystavenie potvrdenia o odpracovaní dobrovoľníckych hodín. To priložíte k Vyhláseniu o poukázaní dane a Potvrdeniu o zaplatení dane a doručíte Daňovému úradu.

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín pre RC Macko, kontaktujte Miroslava Kandlová (miroslava.kandlova@gmail.com), ktorá Vám vydá potvrdenie.

Prečo darovať 2 (3)% Rodinnému centru MACKO?

Rodinné centrum Macko je občianske združenie, ktoré bolo založené skupinkou nadšených mamičiek v roku 2002, s cieľom poskytnúť podporu rodičom na materskej/rodičovskej dovolenke (ďalej RD) a rodinám všeobecne. Občianske združenie vzniklo ako dobrovoľná, nepolitická záujmová organizácia. Združenie pracuje na základe dobrovoľnej a svojpomocnej činnosti svojich členov. Poslaním RCM je vytvoriť príjemný a bezpečný priestor deťom a rodičom, ktorým často chýba podpora v rôznych oblastiach pri starostlivosti o deti.
Počas uplynulých rokov sme sa stali trvalou súčasťou spoločensko-kultúrneho života v Dúbravke. Pravidelne organizujeme rôzne vzdelávacie, športové a zábavné aktivity pre deti a ich rodičov. Deti sa v centre môžu hrať, rozvíjať svoju manuálnu, pohybovú zručnosť a tvorivosť (maľovanie, kreslenie, modelovanie, spievanie, rozvoj rytmu a cvičenie na hudbu), a tiež sa adaptujú na detský kolektív pred nástupom do materskej škôlky. Pre rodičov sú k dispozícii kurzy, semináre, voľné herne pre ich deti, cvičenia, či tvorivé dielne. RC Macko funguje na báze dobrovoľníctva a všetky činnosti zabezpečujú mamičky a oteckovia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu.

Na čo použijeme vaše 2 (3)%?

 • Nákup filtrov do čističky vzduchu, tepovanie koberca v našej herničke
 • Nákup tvorivého materiálu – lepidlo, plastelína, farbičky či výkresy
 • Oprava intercomu
 • Renovácia hracích prvkov v záhrade

Termíny:

Bežne platia nasledovné termíny:

 • Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa popri vypracovaní daňového priznania aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
 • Do 31. marca podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmov, pokiaľ si robíte daňové priznanie sami. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
 • Do 30. apríla doručte Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% dane, Potvrdenie o odpracovaní min. 40 dobrovoľníckych hodín (ak poukazujete 3% dane) na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska, adresu si nájdete tu.

Postup pri poukazovaní 2(3)% z daní v roku 2023 (za rok 2022)

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec alebo fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie:

Ak ste zamestnanec:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane najneskôr do 15. februára 2023.
 2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2 (3)% zo zaplatenej dane – suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.
 3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% z dane (Vaše osobné údaje a sumu zaplatenej dane), starostlivo si skontrolujte, či máte správne údaje RC Macko. Predvyplnené vyhlásenie s údajmi RC Macko nájdete TUAk ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od nás (evidencia a vydávanie Miroslava Kandlová – miroslava.kandlova@gmail.com), môžete poukázať až 3% z dane v prospech príjmateľa.
  V tlačive je možnosť zaškrtnúť možnosť na svojom Vyhlásení, že si prajete zaslať svoje meno a adresu obdarovanému. Budeme radi, ak sa dozvieme, kto nás podporil.
 4. Tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% dane, prípadne aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 dobrovoľníckych hodín doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2023 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska, adresu si nájdete tu.
 5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od nás (evidencia a vydávanie Miroslava Kandlová – miroslava.kandlova@gmail.com).
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (TYP A alebo TYP B) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • Obchodné meno (názov): Rodinné centrum Macko
  • IČO: 30790824
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Sídlo: Sekurisova 12, 841 02 Bratislava
  • V tlačive je možnosť zaškrtnúť možnosť na svojom Vyhlásení, že si prajete zaslať svoje meno a adresu obdarovanému. Budeme radi, ak sa dozvieme, kto nás podporil.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska adresu si nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. (Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti).
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ďakujeme vopred za Vašu podporu.

🐻