2% z daní

 Darujte 2% z daní v roku 2018 (za rok 2017)

Podporte činnosť Rodinného centra MACKO, kam tak radi chodíte a darujte až 3% dane z príjmu. Nižšie nájdete všetky potrebné informácie ako postupovať a na aké účely RC Macko získané prostriedky použije. Vopred vám zo srdca ďakujeme.

Prečo vôbec darovať 2 (3)%?

Ide o daň, ktorú by ste museli aj tak odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju zmeniť na dar, ktorým podporíte aktivity buď Rodinného centra MACKO alebo inej organizácie. Pre vás darovanie 2 (3)% neznamená žiadny výdavok navyše.

Kedy môžete darovať 3%?

Ak ste v roku 2017 odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce, požiadajte organizáciu (ako je RC Macko), pre ktorú ste pracovali, o vystavenie potvrdenia o odpracovaní dobrovoľníckych hodín. To priložíte k Vyhláseniu o poukázaní dane (viď nižšie v texte), priložíte Potvrdenie o zaplatení dane a doručíte Daňovému úradu.

Prečo darovať 2 (3)% Rodinnému centru MACKO?

Rodinné centrum Macko je občianske združenie, ktoré bolo založené skupinkou nadšených mamičiek v roku 2002, s cieľom poskytnúť podporu rodičom na materskej/rodičovskej dovolenke (ďalej RD) a rodinám všeobecne. Občianske združenie vzniklo ako dobrovoľná, nepolitická záujmová organizácia. Združenie pracuje na základe dobrovoľnej a svojpomocnej činnosti svojich členov. Poslaním RCM je vytvoriť príjemný a bezpečný priestor deťom a rodičom, ktorým často chýba podpora v rôznych oblastiach pri starostlivosti o deti.
Počas uplynulých rokov sme sa stali trvalou súčasťou spoločensko-kultúrneho života v Dúbravke. Pravidelne organizujeme rôzne vzdelávacie, športové a zábavné aktivity pre deti a ich rodičov. Deti sa v centre môžu hrať, rozvíjať svoju manuálnu, pohybovú zručnosť a tvorivosť (maľovanie, kreslenie, modelovanie, spievanie, rozvoj rytmu a cvičenie na hudbu), a tiež sa adaptujú na detský kolektív pred nástupom do materskej škôlky. Pre rodičov sú k dispozícii kurzy, semináre, voľné herne pre ich deti, cvičenia, či tvorivé dielne. RC Macko funguje na báze dobrovoľníctva a všetky činnosti zabezpečujú mamičky bez nároku na odmenu.

Na čo použijeme vaše 2 (3)%?

 • Oprava pokazených žalúzií.
 • Skrášlenie vstupnej chodby – zakúpenie botníka či policového systému na chodbu.
 • Vzdelávacie kurzy pre rodičov

POSTUP PRI POUKAZOVANÍ 2(3)%

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec alebo fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie:

Ak ste zamestnanec:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane najneskôr do 15. februára 2018.
 2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2 (3)% zo zaplatenej dane – suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.
 3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% z dane (Vaše osobné údaje a sumu zaplatenej dane), starostlivo si skontrolujte, či máte správne údaje RC Macko. Predvyplnené vyhlásenie s údajmi RC Macko nájdete TU. Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od nás (evidencia a vydávanie Erika Ághová – aghova.erika@gmail.com), môžete poukázať až 3% z dane v prospech príjmateľa.
  V tomto roku je možnosť zaškrtnúť možnosť na svojom Vyhlásení, že si prajete zaslať svoje meno a adresu obdarovanému. Budeme radi, ak sa dozvieme, kto nás podporil.
 4. Tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% dane, prípadne aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 dobrovoľníckych hodín doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2018 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska, adresu si nájdete tu.
 5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od nás (evidencia a vydávanie Erika Ághová – aghova.erika@gmail.com).
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (TYP A alebo TYP B) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • Obchodné meno (názov): Rodinné centrum Macko
  • IČO: 30790824
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Sídlo: Sekurisova 12, 841 02 Bratislava
  • V tomto roku je možnosť zaškrtnúť možnosť na svojom Vyhlásení, že si prajete zaslať svoje meno a adresu obdarovanému. Budeme radi, ak sa dozvieme, kto nás podporil.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska adresu si nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. (Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti).
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.