2% z daní

Podporte činnosť Rodinného centra MACKO, kam tak radi chodíte a darujte až 3% dane z príjmu.

Prečo vôbec darovať 2 (3)%?

Ide o daň, ktorú by ste museli aj tak odviesť do štátneho rozpočtu, avšak vďaka Vám ju môžete zmeniť na dar, ktorým podporíte aktivity buď Rodinného centra MACKO alebo inej organizácie. Pre vás darovanie 2 (3)% neznamená žiadny výdavok navyše.

Kedy môžete darovať 3%?

Ak ste v roku 2019 odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce, požiadajte organizáciu (ako je RC Macko), pre ktorú ste pracovali, o vystavenie potvrdenia o odpracovaní dobrovoľníckych hodín. To priložíte k Vyhláseniu o poukázaní dane a Potvrdeniu o zaplatení dane a doručíte Daňovému úradu.

Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín pre RC Macko, kontaktujte Miroslava Kandlová (miroslava.kandlova@gmail.com), ktorá Vám vydá potvrdenie. Vďaka nemu môžete poukázať až 3% z dane v prospech príjmateľa.

Prečo darovať 2 (3)% Rodinnému centru MACKO?

Rodinné centrum Macko je občianske združenie, ktoré bolo založené skupinkou nadšených mamičiek v roku 2002, s cieľom poskytnúť podporu rodičom na materskej/rodičovskej dovolenke (ďalej RD) a rodinám všeobecne. Občianske združenie vzniklo ako dobrovoľná, nepolitická záujmová organizácia. Združenie pracuje na základe dobrovoľnej a svojpomocnej činnosti svojich členov. Poslaním RCM je vytvoriť príjemný a bezpečný priestor deťom a rodičom, ktorým často chýba podpora v rôznych oblastiach pri starostlivosti o deti.
Počas uplynulých rokov sme sa stali trvalou súčasťou spoločensko-kultúrneho života v Dúbravke. Pravidelne organizujeme rôzne vzdelávacie, športové a zábavné aktivity pre deti a ich rodičov. Deti sa v centre môžu hrať, rozvíjať svoju manuálnu, pohybovú zručnosť a tvorivosť (maľovanie, kreslenie, modelovanie, spievanie, rozvoj rytmu a cvičenie na hudbu), a tiež sa adaptujú na detský kolektív pred nástupom do materskej škôlky. Pre rodičov sú k dispozícii kurzy, semináre, voľné herne pre ich deti, cvičenia, či tvorivé dielne. RC Macko funguje na báze dobrovoľníctva a všetky činnosti zabezpečujú mamičky a oteckovia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu.

Termíny:

Bežne platia nasledovné termíny, bohužiaľ vďaka aktuálnej situácii s koronavírusom ich môžu príslušné štátne orgány meniť:

  • Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
  • Do 30. apríla doručte Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% dane, Potvrdenie o odpracovaní min. 40 dobrovoľníckych hodín (ak poukazujete 3% dane) na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska, adresu si nájdete tu.

Darujte 2% z daní v roku 2020 (za rok 2019)

Žiaľ, tento rok nie je možné darovať 2% z daní nášmu rodinnému centru. Môžete však podporiť ZŠ Nejedlého cez ich OZ Združenie rady rodičov, s ktorým naše centrum spolupracuje, a ktoré bude podporovať RC Macko.
Na ich web stránke nájdete všetky potrebné informácie ako aj samotné Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, ktoré potrebujete vyplniť a poslať na daňový úrad.
Ďakujeme vopred za Vašu podporu.